пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอ... วันที่ 15 มี.ค. 65 (ดูู 369)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน​และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

เมื่อวันที่​ 8​ มีนาคม 2565เวลา​ 09.30 น.​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม *** ศูนย์ปฏิบัติการ​ อบต.ศรี... วันที่ 8 มี.ค. 65 (ดูู 376)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 7 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดกิจก... วันที่ 7 มี.ค. 65 (ดูู 455)

เจ้าหน้าที่ อบต.และ อสม.เวรประจำศูนย์กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565

วันที่ 4 มีนาคา พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่ อบต. และ อสม. เริ่มเข้าเวรประจำศูนย์กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปร... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 426)

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 389)

จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการแพร่ระบาดมาก... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 381)

ประชุมคณะกรรมการ EOC

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะก... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 328)

นายประดิษฐ์ สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมการอบรม การเพิ่มศักภาพผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์ปกครองสว่นถ้องถิ่น

วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายประดิษฐ์ สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมการอบรม การเพิ่มศักภา... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 402)

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้านตาเหมา

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้เข้าพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่บ... วันที่ 2 มี.ค. 65 (ดูู 363)

เชิญชวนนุ่งผ้าไทย อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันอังคาร นุ่งผ้าไทย ศรีลาวา อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโน... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 376)

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบลศรีโนนงามเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสม... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 359)

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก ขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูป ศพด.ตำบลศรีโนนงาม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. สืบเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธา นำพระพุทธรูปปางนาคปรกมาถวายที่ ศูนย์พัฒนาเด็... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 606)

การดูแลป้องกัน โควิด-19 ให้กับหน่วยงานอื่นในเขตตำบลศรีโนนงาม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯได้ดำเนินการท... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 356)

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ เทศบาลศรีรัตระ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายปรัชญา ปาณาตี ปลัด... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 364)

คณะบริหารออกสำรวจพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์ มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามคณะบริหารร่... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 384)

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 387)

ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายประดิษฐ์ ส... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 385)

นายกเข้าอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารหลังรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 352)

การประชุมการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ชั้น 2 ได้จัดการประชุมการดำเนิ... วันที่ 10 ก.พ. 65 (ดูู 364)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามออกสำรวจพื้นที่ภายในตำบล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายอภิรักษ์ มิ่งขวัญ นางส... วันที่ 8 ก.พ. 65 (ดูู 374)