пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

ประมวลภาพวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ... วันที่ 1 ธ.ค. 64 (ดูู 417)

มอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม มอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาร... วันที่ 1 ธ.ค. 64 (ดูู 413)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการเลือกตั้... วันที่ 1 ธ.ค. 64 (ดูู 435)

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริห... วันที่ 1 ธ.ค. 64 (ดูู 1171)

พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามส่งนางรำเข้าร่วมรำบวงสรวงในงานเฉลิมฉลอง ... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 429)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักสิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศั... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 398)

กิจกรรมออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุนอกพื้นที่ ประจำปี 2565

กิจกรรมออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุนอกพื้นที่ ประจำปี 2565 วันที่ 2 พฤศจิกา... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 406)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชกา... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 395)

พิธีมอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 1289)

กิจกรรมงานลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลศรีโนนงาม

กิจกรรมงานลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลศรีโนนงาม 2564... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 411)

รับการตรวจศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าตรวจศูนย์อำนวยการเล... วันที่ 28 ต.ค. 64 (ดูู 419)

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอง... วันที่ 20 ต.ค. 64 (ดูู 449)

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ในวั... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 1204)

การเตรียมความพร้อมจัดสถานที่รับสมัครสมาชิกและนายก อบต.

การเตรียมความพร้อมจัดสถานที่รับสมัครสมาชิกและนายก อบต. ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30- 16.30... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 428)

การประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 6 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ฯ ประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส... วันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูู 442)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

29 ก.ย.64 นายภัทรนันท์ บุญมานัด นอภ.ศรีรัตนะ ได้มอบหมายให้นายปิยะณัฐ อินเทียน ปลัดอำเภอประจำต.ศรีโนนงามและคณะป... วันที่ 29 ก.ย. 64 (ดูู 469)

กองช่าง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ข่าวสารจากกองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน ในเดือนกันยายน 2564... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 1280)

ประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ

16 ก.ย.2564 งานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แผนปฏิบัติการในกา... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 456)

ร่วมกันทำความสะอาดหลังโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19

เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลศรีโนนงาม/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ร่วมกันเก็บของและทำความสะอาด รพ.สต.ศ... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 491)

มอบของบริจาคช่วยกองทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารและเครื... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 480)