пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมองค์กา... วันที่ 8 ก.พ. 60 (ดูู 866)

โครงการถวายอาลัย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดชฯ"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้จัดทำกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เ... วันที่ 29 พ.ย. 59 (ดูู 996)

รวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิก... วันที่ 29 พ.ย. 59 (ดูู 779)

โครงการ "รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (กำจัดวัชพืช ลอกผักตบชวา)

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (กำจัดวัชพืช ลอกผักตบชวา) โดยองค์การบริาหารส่วนตำบลศรีโนนงาม มีนายอำเภ... วันที่ 6 ต.ค. 59 (ดูู 1269)

โครงการหมู่บ้านโรงเรียนสีขาวสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2559

โครงการหมุู่บ้าน/โรงเรียนสีขาว สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจะปี 2559 จัดกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่... วันที่ 14 ก.ย. 59 (ดูู 875)

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ ผยุงคืนถิ่นแผ่นดินศรีสะเกษ 84 หมื่นต้น เพื่อล้นเกล้า เฉลิมพระเ... วันที่ 24 ส.ค. 59 (ดูู 791)

รณรงค์ออกเสียงประชามติ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ออกเดินรณรงค์ประช... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 749)

งานข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ

งานข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ทำการอำเภอศรีรัตนะ... วันที่ 7 ก.ค. 59 (ดูู 1180)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ก... วันที่ 17 พ.ค. 59 (ดูู 920)

ดูงานหมู่บ้านต้นแบบ 365 วัน อ.ภูสิงห์

ศึกษาดูงานหมุู่บ้านต้นแบบที่อำเภอภูสิงห์ บ้านธาตุทอง เป็นหมู่บ้านต้นแบบในโครงการ 365 วัน เศรษฐกิจพอเพียง แ... วันที่ 29 มี.ค. 59 (ดูู 869)

งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15

งานกีฬาต้านยาเสพติด ศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559... วันที่ 25 มี.ค. 59 (ดูู 730)

คลองสวย - น้ำใส สู้ภัยแล้ง

โครงการคลองสวย - น้ำใส สู้ภัยแล้ง ปี 2559 ในละห้วยทา (ฝายตาเหมา) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรี... วันที่ 25 มี.ค. 59 (ดูู 765)

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559... วันที่ 18 ม.ค. 59 (ดูู 745)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่... วันที่ 18 ม.ค. 59 (ดูู 733)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบุคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบุคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 ... วันที่ 15 ธ.ค. 58 (ดูู 786)

โครงการมอบบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา

โครงการมอบบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา.. ณ บ้านตาเหมา ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ... วันที่ 1 ต.ค. 58 (ดูู 1446)

งานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2558 (อบต.ศรีโนนงาม)

งานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2558 (อบต.ศรีโนนงาม)... วันที่ 27 พ.ค. 58 (ดูู 1394)

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒน... วันที่ 7 พ.ค. 58 (ดูู 911)