องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
คณะผู้บริหาร

นายอินศร บุญสาง
นายก อบต.ศรีโนนงาม
080-7384291

นายเฉลิมพร ภาษี
รองนายก อบต.
086-2531308

นายวันดี กรรมกร
รองนายกอบต.
081-8769583

นายสงัด จันแทน
เลขานุการนายก อบต.
082-1412193