องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
ร่วมกันทำความสะอาดหลังโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19

เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลศรีโนนงาม/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ร่วมกันเก็บของและทำความสะอาด รพ.สต.ศ... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 9)

มอบของบริจาคช่วยกองทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารและเครื... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 7)

โครงการป้องกันโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกินและป้องกันโรคระบาดไข้เลือดออก​

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 25654 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 8)

แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

ในนามของกองทุน "ศรีโนนงามสู้ภัยโควิด 19" ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มอบอาหาร ปลากระป๋อง บระหมี่สำเร็จรูป ไข... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 26)

โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ

โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ ... วันที่ 6 ก.ค. 64 (ดูู 47)

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ... วันที่ 28 มิ.ย. 64 (ดูู 49)

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ... วันที่ 28 มิ.ย. 64 (ดูู 46)

โครงการป้องกันโรคระบาดชนิดโรคลัมปี​ สกิน​และป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์... วันที่ 22 มิ.ย. 64 (ดูู 67)

โครงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 65)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลศรีโนนงาม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 64)

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 66)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 (นายสมัย นิลเพ็ชร)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 (นายสมัย นิลเพ็ชร)... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 63)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 (นางเสาร์ วงษ์แก้ว)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 (นางเสาร์ วงษ์แก้ว)... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 72)

โครงการ 365 วัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีโนนงาม

โครงการ 365 วัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 64)

กิจกรรมทำน้ำพริกตาแดงกบ ต.ศรีโนนงาม

กิจกรรมทำน้ำพริกตาแดงกบ ต.ศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 60)

กิจกรรมแซวเสื้อผ้าลายลูกแก้ว ต.ศรีโนนงาม

กิจกรรมแซวเสื้อผ้าลายลูกแก้ว... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 56)

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลศรีโนนงาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลศรีโนนงาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ทำกา... วันที่ 10 มี.ค. 64 (ดูู 147)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 240)

โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 240)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 226)