องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
 
ช่องทางการร้องเรียน/การทุจริตประพฤติมิชอบผ่านช่องทาง Website อบต.
 
  • เเบบฟอร์มการร้องเรียน/พบเบาะเเสการทุจริตประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามView : 579