องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558/ คลิกที่นี่

 •  ​รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558/ คลิกที่นี่
       ***************************************************************
​    ***************************************************************
 
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561/ คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2561
 1. ประจำเดือนตุลาคม 2560
 2. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 3. ​ประจำเดือนธันวาคม 2560
 4. ประจำเดือนมกราคม 2561
 5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 6. ประจำเดือนมีนาคม 2561
 7. ประจำเดือนเมษายน  2561
 8. ประจำเดือนพฤษภาคม  2561
 9. ประจำเดือนมิถุนายน  2561
 10. ประจำเดือนกรกฎาคม  2561
 11. ประจำเดือนสิงหาคม  2561
 12. ประจำเดือนกันยายน  2561


​    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 / คลิกที่นี่
View : 757