пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

การประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 25666 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม องค์การบริหาร... วันที่ 25 ม.ย. 66 (ดูู 34)

การบริหารจัดการขยะชุมขน (3 RS) ตำบลศรีโนนงาม ประจำปี 2566

การบริหารจัดการขยะชุมขน (3 RS) ตำบลศรีโนนงาม ประจำปี 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566ได้จัดโครงการอบรม... วันที่ 25 ม.ย. 66 (ดูู 43)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาน ได้เข้าร่วมเดินขบวนแห่ ขบวนวัฒนธรรม ขบวนนางรำประจำตำบล งานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 55)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ส่งธิดาข้าวโพดหวานเข้าร่วมประกวด ในงานข้าวโพดหวานศรีรัตนะ ประจำปี2566

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 47)

เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม งานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 51)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ส่งทีมแข่งขันส้มตำลีลา เข้าประกวดในงานเทศกาลข้างโพดหวาน ของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 52)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ส่งทีมแข่งขันกินข้าวโพดวิบาก เข้าประกวดในงานเทศกาลข้างโพดหวาน ของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 49)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีโนนงามองค์การบริาหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 47)

โครงการแข่งขันกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬา "ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" ประจำปี 2566 ..ดาวโหลดคลิก องค์การบริ... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 53)

กิจกรรมแนวปฏิบัติ Dos & Don’tsเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 63)

กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ 17มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้จัดงา... วันที่ 29 มี.ค. 66 (ดูู 59)

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.09 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีส... วันที่ 3 มี.ค. 66 (ดูู 80)

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปีการศึกษา 2565

​ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปุน นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม น... วันที่ 3 มี.ค. 66 (ดูู 76)

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีโนนงาม

​ ... วันที่ 3 มี.ค. 66 (ดูู 78)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

... วันที่ 3 มี.ค. 66 (ดูู 83)

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในเขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ ทั้ง 4 แห่ง

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายอภิรัก... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 202)

จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตามโ... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 97)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักและกิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีโนนงามจัดกิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ฯ พร้อ... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 224)

การอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีโนนงาม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ออกใ... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 81)

การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2565

วันที่ 19 ธันวาคม​ 2565​ เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย คำพันธ์ ประธานสภา อบต.ศรีโนนงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 88)