пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงามประชุมการือข้อราชการ ปีการศึกษาที่ 2/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาววิภา สารคิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นางสาวปฏิมาถรณ์ ... วันที่ 4 ก.พ. 65 (ดูู 384)

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอศรีรัตนะ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมประชุม เ... วันที่ 3 ก.พ. 65 (ดูู 396)

วันครู ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ร่วมแสดงความยินดี... วันที่ 2 ก.พ. 65 (ดูู 380)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมประชุม 10 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเกษศิริ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้... วันที่ 25 ม.ค. 65 (ดูู 378)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง จัดกิจกรรมเด็กเล็กปลูกผักสวนรัวข้างศูนย์ ปลูกฝังนิส... วันที่ 21 ม.ค. 65 (ดูู 667)

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2565

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามแถลงนโยบายต่อสภาองค์กา... วันที่ 11 ม.ค. 65 (ดูู 406)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามอวยพรปีใหม่

วันที่ 5 มกราคา พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดอง... วันที่ 5 ม.ค. 65 (ดูู 412)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก 4 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอ... วันที่ 4 ม.ค. 65 (ดูู 402)

นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้เข้าตรวจเยี่ยม ณ.จุดตรวจบริการประชาชน

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565. เวลา 12.30 นฺ นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้เข้าตรวจเยี่ยม ณ.จุดตร... วันที่ 4 ม.ค. 65 (ดูู 322)

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะและคณ เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนแยกบ้านอิ้ว

วันที่ 31 ธ.ค.2564 เวลา 15.00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบิการประชา... วันที่ 4 ม.ค. 65 (ดูู 412)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามร่วมกับ อปภร.ประจำตำบล จัดตั้งเวรจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามร่วมกับ อปภร.ประจำตำบล จัดตั้งเวรจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มวันที่ 29 ธ.ค 25... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 383)

ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามมอบหลายให้เจ้าพนักงานงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม... วันที่ 27 ธ.ค. 64 (ดูู 384)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบ... วันที่ 27 ธ.ค. 64 (ดูู 461)

ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อราชก... วันที่ 22 ธ.ค. 64 (ดูู 392)

ส่งหนังสือการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประจำไตรมาสต์ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดส่งหนังสือการจัดสรรงบป... วันที่ 22 ธ.ค. 64 (ดูู 396)

ประกาศผลเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การ... วันที่ 22 ธ.ค. 64 (ดูู 428)

คุณครู ศพด.ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนพร้อมแจกใบงานและนมโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คุณครู ศพด. ได้ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนพร้อมแจกใบงานและนมโรงเรียนที่บ้านนัดเรียน พร... วันที่ 17 ธ.ค. 64 (ดูู 421)

ร่วมกิจกรรม ปั่นไปเที่ยว เก็บเกี่ยวบุญ ชิมกาแฟ แลดอกไม้ภูเขาไฟ @ศรีรัตนะ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นไปเที่ยว เก็บเกี่ยวบุญ ช... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 421)

รับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอน... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 466)

กิจกรรมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. อบต.ศรีโนนงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมที... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 422)