องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปี 2562


ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ปี 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 424
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :