пї โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566


 

วันที่ : 4 สิงหาคม 66 View : 95
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน  (ดู 843)
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงามกรณีพิเศษ  (ดู 634)
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปี 2565  (ดู 117)
โครงการทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 61)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  (ดู 50)
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565  (ดู 62)
โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566  (ดู 95)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :