пї ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 28 ก.ย. 66 14
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีโนนงาม 15 ก.ย. 66 24
โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 17 ส.ค. 66 61
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำให้เด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 66 47
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีโนนงาม 7 ส.ค. 66 115
โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566 4 ส.ค. 66 95
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 4 ส.ค. 66 62
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 4 ส.ค. 66 50
โครงการทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 66 61
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปี 2565 4 ส.ค. 66 117
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงามกรณีพิเศษ 19 ม.ค. 65 634
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน 17 ม.ค. 65 843