องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)


สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ส่วนที่5 ติดตามและประเมินผลแผน   27 ม.ย. 63 87
แบบ ผ.07   27 ม.ย. 63 95
แบบ ผ.06   27 ม.ย. 63 77
แบบ ผ.03   27 ม.ย. 63 77
แบบ ผ.02   27 ม.ย. 63 82
แบบ ผ.01   27 ม.ย. 63 83
ส่วนที่4 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ   27 ม.ย. 63 85
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 ม.ย. 63 81
ส่วนที่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)   27 ม.ย. 63 87
  View : 199
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :