องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   20 พ.ค. 63 89
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   27 ม.ย. 63 78
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   27 ม.ย. 63 81
  View : 222
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :