องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: แผนอัตรากำลังสามปี


แผนอัตรากำลังสามปีดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง   28 ม.ย. 63 120
บัญชีเสนอขอความเห็นขอบเสนอ ก.อบต.จังหวัด   5 มิ.ย. 63 95
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2563   5 มิ.ย. 63 101
  View : 266
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :