องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 13 ก.ค. 63 138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 13 ก.ค. 63 117
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 16 มิ.ย. 63 137
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 16 มิ.ย. 63 155
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 16 มิ.ย. 63 135
ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 16 มิ.ย. 63 153
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37) 28 ม.ย. 63 163
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36) 28 ม.ย. 63 151
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31) 28 ม.ย. 63 186
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 28 ม.ย. 63 162
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 28 ม.ย. 63 172