องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36)


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 151
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 172)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 162)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31)  (ดู 186)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36)  (ดู 151)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37)  (ดู 162)
ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562  (ดู 152)
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563  (ดู 134)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :