องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 66
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 80)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 68)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31)  (ดู 66)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36)  (ดู 64)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37)  (ดู 56)
ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562  (ดู 47)
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563  (ดู 35)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :