องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

 ร้องเรียนผ่านระบบว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม 
ร้องเรียนผ่านโซเซียล facebook 

  View : 162
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 172)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 162)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31)  (ดู 185)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36)  (ดู 150)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37)  (ดู 162)
ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562  (ดู 152)
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563  (ดู 134)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :