องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37)


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 57
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 80)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 68)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี(31)  (ดู 66)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36)  (ดู 65)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37)  (ดู 57)
ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562  (ดู 48)
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563  (ดู 35)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :