องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
นายอินศร บุญสาง
นายก อบต.ศรีโนนงาม
นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต.ศรีโนนงาม
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
ตัวชี้วัดการประเมิน ITA
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 3
วันนี้ 4
วานนี้ 3
เดือนนี้ 67
เดือนก่อน 167
ปีนี้ 567
ปีก่อน 1,463